Kulttuuripolku

Lammin kulttuuripolku koululaisille rakentuu tälle sivulle.

Kulttuuripolku on kokonaisuus, joka kokoaa Lammin pitäjän historiaan ja nykyisyyteen kuuluvia ominaispiirteitä alakoululaisia ja yläkoululaisia kiinnostavaan, nykyaikaiseen muotoon. Hankkeessa tehdään koulujen, opettajien ja Lykky ry:n yhteisenä projektina Kulttuuripolku-kokonaisuudet opettajien käyttöön. Esitys kertoo lapsia kiinnostavalla ja kullekin ikätasolle sopivalla tavalla mikä on Lammin pitäjä, jossa elämme.

Lammin kulttuuripolku koululaisille on jatkoa kotiseutuneuvos Uljas Kiurun kokoamille Lammi-paketeille. Kiuru kokosi Lammi-tietoutta useita mapillisia, aina aika ajoin tietoja uudistaen. Lammi-paketit ovat nyt osa Kotiseutukokoelmaa, joka löytyy Lammin kirjastosta. Työryhmän ajatus on, että Lammi-paketit olisivat helposti saavutettavissa. Siksi Lammi-paketit kootaan nettiin, Lykky ry:n hallinnoimalle sivustolle. Kulttuuripolun sisältöjä voi jatkossa helposti uudistaa ja täydentää, samalla aineisto on kaikkien käytettävissä.

Uljas Kiurun perikunnan luvalla Uki-hahmo seikkailee Kulttuuripolulla yhdessä lasten kanssa. Ukin tunnistaa Lammin Säkiän punaisista verkkareista.

Toteutettu

ja Kotiseutuliiton tuella.