5-luokkalaiset

Mikä on Lammi?

Me asumme Lammilla. Mutta mikä on Lammi, mistä se muodostuu? Lammilla on pitkä historia. Kirkkomme on rakennettu keskiajalla, ja ensimmäinen maininta Lammin pitäjästä on löydetty peräti vuodelta 1374. Vuonna 2021 tuosta on kulunut 647 vuotta. Lammin pitäjä on ollut siis olemassa reilut 300 vuotta kaemmin kuin Hämeenlinnan kaupunki, jonka osa nykyisin olemme.

Kun Lammille saavutaan pohjoisen suunnasta eli Padasjoelta päin, ajetaan Honkaliinin kalmiston läpi. Kuva: Matti Siivonen.

Kalmisto

  • Kalmisto on vanha hautausmaa, joita toisinaan löytyy kaivaustöiden yhteydessä.
  • Rautakautisella ajalla vainajat varustettiin matkalle tuonpuoleiseen niillä esineillä, joita nämä olivat käyttäneet eläessään.
  • Kalmistoista tutkijat ovat saaneet paljon tietoa menneiden aikojen ihmisten elämästä, työkaluista, aseista, koruista, jopa vaatteista ja muista esineistä.

Hauhialan suurkylä

Lammi on ollut asuttua seutua todella pitkään. Asutusta on ollut eri puolilla, yleensä kulkureittien ja vesistöjen läheisyydessä. Hauhialan kylää pidetään paikkana, johon ensimmäiset lammilaiset asettuivat. Hauhialaan kuuluivat kaikki kylät Pääjärven ja Ormajärven välillä – Lammi oli pitäjän nimi jo tuolloin. Lammin ainoa rautakautinen kalmisto, Honkaliinin kalmisto löydettiin 1930-luvulla Evontien leventämisen yhteydessä Untulan ja Vanhankartanon väliltä. Lisää tietoja Lammin muinaismuistoista ja asuinpaikoista tästä linkistä.

Halilan kalliota kutsutaan myös Hailan kallioksi. Sieltä on löydetty yksi vanhimmistä uhrikuppikivistä, joka kertoo ikivanhasta asutuksesta. Kuva: Matti Siivonen
Historiallisia asiakirjoja ovat esimerkiksi oikeudenkäyntien pöytäkirjat. Oikeudenkäyntejä kutsuttiin vanhoina aikoina käräjiksi. Käräjillä käsiteltiin esimerkiksi rajariitoja. Kuvassa käräjät Isolukkarin talossa Lammilla vuonna 1910. Kuva: Jaakko Rautavirran kokoelmat.

Lammin kylät

Lammi koostuu kylistä. Montako kylää tiedät Lammilta? Niitä on yhteensä 38. Usein ajatellaan, että kylässä on vähintään neljä taloa, mutta Lammilla on kyliä, joissa on vain yksi talo. Alla näet kartan, jossa on lähes kaikki Lammin kylät.

Nykyinen, meille tuttu Lammin kirkonkylä on muodostunut Hauhialan suurkylän alueelle. Hauhialan suurkylään kuuluivat kaikki kylät Ormajärven rannasta Pääjärven rantaan saakka. Tuolla alueella oli myös Halilan eli Hailan kallio, johon on arveltu ensimmäisten lammilaisten rakentaneen asumuksensa. Hailan kalliolta on löytynyt uhrikuppikivi, joka kertoo ikivanhasta asutuksesta. Nykyinen Lamminsuo on ollut joskus järvi, jonka rannalle uudisasukkaat ovat rakentaneet kotinsa.

Alla näet kartan Lammin kirkonkylästä. Näyttääkö oudolta? Kirkonkylänä on aiemmin pidetty vain osaa siitä alueesta, jonka me nykyään käsitämme kirkonkyläksi. Muut maat ovat olleet eri kylien aluetta – yleensä sen mukaan, minkä talon omistuksessa kyseisellä alueella olleet pellot tai rakennukset ovat olleet. Risteys, jossa näet kaivon merkittynä, on se risteys missä on ABC:n kylmäasema ja Säästöpankki.

Montako koulua on Lammilla ollut,
montako on nyt?

Ensimmäinen koulu perustettiin Lammille vuonna 1872. Vuonna 2022 Lammilla on ollut koulu 150 vuotta. Ensimmäinen koulu rakennettiin lähelle keskiaikaista kivikirkkoa. Nykyisin sen paikalla on Virastotalo.

Jokaisella kylällä on jossain vaiheessa ollut oma koulu. Lammi-galleriassa on kansio, josta voit katsoa niiden kuvia. Löytyykö kuvien joukosta se, jota sinun vanhempasi tai isovanhempasi ovat käyneet? Siirry Lammi-galleriaan tästä linkistä.

Lammin kaikki kyläkoulut on talletettu valokuvina Hakkalan koululle, ruokalan seinälle. Kuva: Matti Siivonen.

Sisältöä tulossa lisää myöhemmin...